یعنی اینقدرتفاوت...؟!؟!؟!؟!؟

چند روز پیش برای دیدن فیلمی به سینما رفتم. قبل از دیدن فیلم هرکس اسمش را می شنید بدون استثنا قیافه اش را کج و کوله   می کرد و  با اکراه می گفت"خیلی فیلم بی مزه ایه، نری ببینیااااا!"  یا "پول حروم کردنه. ارزش دیدن نداره"! خلاصه  ما هم خودمان را آماده دیدن یه فیلم خنک و بی مزه کرده بودیم. البته اینم بگم بنا به تجربه یه حسی ته دلم بهم می گفت که خیلی هم نباید این حرف ها رو جدی بگیرم.

القصه چراغ های سینما خاموش شد و فیلم " بی محتوی" ،به قول دوستان، روی پرده رفت. از همان ابتدا فیلم به نظرم دلنشین آمد و هر چه داستان پیش می رفت بیشتر به مذاقم خوش می آمد. البته این را هم باید بگم که فیلم درجه یک نبود اما  هرچه که بود وقتی از سینما بیرون آمدم، حالم خوب بود. 

البته قبلا هم بارها این همه اختلاف سلیقه را تجربه کرده بودم اما خوب هر بار از خودم می پرسم "یعنی تفاوت تا این حد...؟!؟!؟!؟!؟"

/ 0 نظر / 31 بازدید