خلاف جهت

بدترین چیز توی زندگی یه آدم اینه که برای خودش وقت نگذاره.برای یه لحظه توقف.یه لحظه نفس تازه کردن.یه لحظه دیدن.چون گاهی وقتی که به زور وادارت می کنند تا چند لحظه درنگ کنی ممکنه تازه متوجه بشی که  ای داد بیداد داری خلاف جهت آرزوها و خواسته هات  حرکت می کنی !اون هم با چه سرعتی انگار که می ترسی هر لحظه مکث تو رو از رقبای خیالیت  در این مسیر رقابت هزاران بار عقب بیاندازه. عجب لحظه بدیه!!! اون لحظه چی کار می کنید؟؟

/ 0 نظر / 6 بازدید