اعتبار درون

ارزشمندی چیزی نیست که از بیرون و با چنگ انداختن در مقام ،ثروت،تحصیلات و موقعیت اجتماعی دیگران به دست بیاد .همه چیز در درون انسان اتفاق می افته.پس خیلی نمی شه بر ماشین مدل بالای یک دوست،مدرک دکترا  و خانه بزرگ همسر و پست بالای فامیل به عنوان عوامل ارزش بخش به ما ،حساب کرد ومفتخر شد .گویی پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل . باید به خود اعتماد کرد  و برای کسب آن ،اعتبار دیگران را چه آشکار و چه نهان گدایی نکرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید