روزشمار شادی

هر روز که قدم به بیرون از خانه می گذاریم انبوه کلمات،غرو لوندها، پچپچه ها و زمزمه هایی مملو از یأس، اندوه  و نگرانی که حاصل خستگی ، بدبینی و نا امیدی گویندگان آنهاست خواسته یا ناخواسته  بر گوشها ، روح و ذهنمان سوار می شوند. و اگر خود را از زیر بار این همه منفی بافی، منفی گویی و منفی بینی خلاص نکنیم دیری نمی پاید که خودمان نیز شبیه نشانه "–" صاف ، بی زاویه ، بی شکل و تنها می شویم.

بر همین اساس تصمیم گرفتم تا برای مدتی روزشماری از وقایع زیبا و مثبتی را که در طول روز با آن برخورد می کنم مکتوب کنم . اتفاقاتی به ظاهر بسیار ساده که اثری دلنشین و  مثبت بر روح آدمی به جای می گذارند. البته فکر می کنم دقیق دیدن و یافتن یک مورد شاد و زیبا در روز برای شروع کافی باشد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.ع.ا

خدایا برایمان آنگونه بخواه که امیدهای فردا بیشتر از مشکلات امروز برایمان اهمیت داشته باشد.