پیر خرابات

این دو مصراع حافظ خیلی به دلم نشستند:

 

 

 

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

 

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

(حافظ)

/ 0 نظر / 30 بازدید