راضی ام به رضای تو

غبطه می خورم بر بزرگی روح مردی که در میان هجمه درد و آوار و ویرانی با قطره اشکی در گوشه چشم دستانش را رو به آسمان می برد و نجوا کنان می گوید:"خدایا، راضی ام به رضای تو!"

/ 0 نظر / 38 بازدید