قصر لذت

آغوش آسمان

بوسه باد

لالایی ماسه ها

مرا می برد تا قصر لذت

جایی که قطرات خدا

تمام روحم را شستشو می دهند

چشم هایم را می بندم.

به موسیقی روان رگهایم گوش می سپارم .  

صدای قایق های قرمز اکسیژن را می شنوم.

صدای بلعیدنشان را در دهان سلول.

و صدای شاداب و  لطیف سلامتی را  

وه چه همهمه با شکوهی!! 

/ 1 نظر / 5 بازدید
بهاری

سلام چه می شود کرد؟ منتظرم[گل]