بی بازگشتها

چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند :

 1. سنگ ... پس از رها کردن! 2. حرف ... پس از گفتن! 3. موقعیت... پس از پایان یافتن! 4. و زمان ... پس از گذشتن!

/ 0 نظر / 8 بازدید