رنج و افسانه

 آسمانی صاف و پرستاره.

عطرمست کننده خاک نم خورده!

هوهوی نسیم میان شاخه های بلند چنار!

صدایی با شکوه و نجیب

و هنرمندیِ ،هنرمندانی کاردان

همه و همه قطعات زیبای پازلی بودند که تابلوی یکی از زیباترین کنسرت های نمایشی را که تا به حال دیده بودم رقم زدند.

و شاه کلید نمایش "سی" جمله پایانی بود که مهدی پاکدل از زبان رستم بیان کرد:

"بی رنج، افسانه شدن ممکن نیست"

/ 0 نظر / 28 بازدید