حوّل حالنا

 ای خالق کائنات و ای سلطان جان ها بازهم آمدیم با دستانی خالی اما با قلبی پرامید به بخشندگی میزبانی رئوف، مهربان و علیم.

 

السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما

ما به دنبال تو می گردیم و تو دنبال ما

 

ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم

رویت این ماه یعنی نامه ی اعمال ما

 

خاصه این شب ها که ابر و باد و باران با من است

خاصه این شب ها که تعریفی ندارد حال ما

 

کاش در تقدیر ما باشد همه شب های قدر

کاش «حوّل حالنا»یی تر شود احوال ما

 

ما به استقبال ماه از خویش تا بیرون زدیم

ماه با پای خودش آمد به استقبال ما

(علیرضا قزوه)

 

/ 0 نظر / 27 بازدید