شِرک ،دزد آرامش

وقتی دل آدمی از انواع الهه های جذاب زمینی پر شود و این الهه ها چنان حواس و تمرکز او را به خود مشغول سازند که در عمل موجب فراموشی پروردگار و خاموشی جان شوند در این موقعیت آدمی دچار شرک شده است. شرک درونی وضعیتی است که هستی یکپارچه او را صد پاره می کند و تعادل و تمرکز ذهن و روان را در هم می کوبد.

آرامش دل را می رباید و  به جای آن دلشوره و اضطراب می آورد. ترس از دست دادن، اشتیاق و حرص به دست آوردن، هراس از رقابت و عجله و شتاب برای رسیدن به آرزوها، همه و همه سکینه و آرامش دل را به آشفتگی و بی قراری سطحی مبدل می کند.

(کتاب ابراهیم طعم انسانیت)


/ 0 نظر / 33 بازدید