بخش بر صفر

"بخش بر صفر": وقتی برای اولین بار اسم این عملیات یا فرمول یا هر عنوان دیگری روکه ریاضی دان ها بهش می دن،  شنیدم  ناخود آگاه خنده ام گرفت. از خودم پرسیدم :بخش بر صفر یعنی چی؟ یعنی هر چی که داری به  صفر تقسیم کنی؟ خیلی با نمک می شه ! من همه چیزم را با هیچ کس تقسیم می کنم. عجب فورمولی!

در دنیای ریاضیات ، بر خلاف دنیای انسان ها ،تقسیم عدد غیر صفر بر صفر تعریف نمی‌شود و در نتیجه معادله ای هم برای آن قابل تصور نیست!

درحالی که در دنیای ما  "تقسیم بر صفر" معادله ا ی داره نه چندان پیچیده با مجهولی به  عمق خودخواهی انسان در ضریب متغییر نارسیسیم که ناگزیر است از تساوی با ویرانی خود و دیگران!

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید