رهایی

اگر زمانی برسه که انسان بتونه با تمام قلبش این مصرع فوق العاده زیبا از سیمین بهبهانی را فریاد کنه اونوقته که جهان با تمام عظمتش در برابر بلندی این سرو آزاد سر تعظیم فرو می آره.

چو تخته پاره بر موج، رها رها رها من!

/ 0 نظر / 25 بازدید