دلم تنگ شده

امروز صبح که چشمام رو باز کردم پنجره های دلتنگی هم انگار به روم باز شدند. عجب روزی می شه روز دلتنگی.

دلم خیلی تنگ شده. برای خیلی چیزها. برای خیلیها. برای کسانی که هنوز هم نمی تونی به نبودنش عادت کنی. به دوستانی که خیلی ناگهانی از دستشون دادی و هنوز باورش برات سخته. هرچی زمان می گذره نبودشون محسوس تر می شه. دلم برای خودم از همه بیشتر تنگ شده. برای آدم ١٠ سال پیش.

دلم خیلی خیلی تنگ شده.

/ 0 نظر / 6 بازدید