باد موافق

Non c'e' vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

Seneca

هیچ گاه بر کشتی ملوانی که نمی داند مقصد کجاست باد موافق نخواهد وزید.

/ 0 نظر / 5 بازدید