عجبا از انسان

عجبا از انسان !

و عجبا از روح پر پیچ و تاب او!

لحظه ای چونان درهم و پژمرده است که  دنیا با تمام فراخی اش برای او به باریکی سوراخ سوزنی می ماند. سخت و دست نیافتنی!

و  در همان لحظه می تواند  پرشی داشته باشد به وسعت کاینات و به سبکی گام های فرشتگان ! 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید