بوی لذت

چه لذتی دارد استشمام بوی تنه مرطوب درخت زیر باران پاییزی!!!!!

خدایا شکرت!!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.ع.ا

-پیوند داشتن با حقیقت یا با هستی حالتی روحانی است. کتاب "پیوند", نوشته "اوشو"

کویر

وچه لذت بخش تر بوی خوش درختان گز با بای برهنه بر ماسه های داغ کویر