غرب زدگی

...آدم غرب زده ،هرهری مذهب است .اما به هیچ جیز هم بی اعتقاد نیست .یک آدم التقاطی است.نان به نرخ روز خور است... لامذهب هم نیست.گاهی به مسجد می رود همان طور که به کلوب می رود یا به سینما.اما همه جا فقط تماشاچی است...همیشه کنار گود است.هیچوقت از خودش مایه نمی گذارد.از تنها ماندن می گریزد.چون از خودش وحشت دارد همیشه در همه جا هست...

بخش کوتاهی از کتاب همیشه زنده غرب زدگی اثر جلال ال احمد

/ 0 نظر / 6 بازدید