جهل مرکب

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 

 آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدارش نمایید که بس خفته نماند

   

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

  

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 

درکشورما وضع چنین است بدانید

آنکس که بداند و بداند که بداند

باید برود غازبه کنجی بچراند

 

آنکس که بداند و نداند که بداند

بهتر برود خویش به گوری بتپاند

 

آنکس که نداند و بداند که نداند

با پارتی و پول خر خویش براند

   

آنکس که نداند و نداند که نداند

برپست ریاست ابدالدهر بماند

 

 

 

 

/ 6 نظر / 56 بازدید
سوشیانس

آفرین :)

مجهول

خوب گفتي

استاد سلام! سیاسیش نکنین دیگه خطرناککککککککککککککک ولی انصافا قسمت دومش خدااااااااااااااا بود خودتون گفتین؟ م.موسوی

ط

ایول

مرتضی

باسمه تعالی آنکس که بداند و بداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بجهاند آنکس که بداند و نداند که بداند بیدار کنیدش که بسی خفته نماند آنکس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند منبع: ابن یمین http://www.tebyan.net توضیح: جهل مرکب= مشکل دنیای امروز= انسانهای کامپیوتری=حجم اطلاعات= توهم دانایی = پایه های حکومت شیطان