سکوت

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

Elbert Hubbard

 

آنکس که سکوت تو را در نمی یابد شاید کلمات تو را نیز درک نکند.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مریم

به نظر من درک سکوت سخت تر از درک کلمه هاست.

م.ع.ا

- ویژگی بارز انسان قدرت تکلم ،البته همراه با تعقل می باشد .کلام مانند موج در آب از میان زمان و مکان مسیر خود را می یابد ،اما سکوت شاید تنها با حضور معنا پیدا کند.