رنگین کمان احساس

همیشه فکر می کنم هر انسانی باید همه احساساتش رو داشته باشه .  هر جا و هر زمان که  حسی به سراغش اومد  ، اجازه بده رنگ اون حس سراسر روحش  رو رنگ آمیزی کنه.نه می شه رنگ آبی و تسکین بخش بغضی رو که شکسته می شه و بی رنگ از چشمها پایین می ریزه  نفی کرد و  نباید سرخی و سفیدی شادی رو فراموش کرد .هر حسی به جای خودش و به اندازه خودش لازم و مفیده.بنفشی خشم،زردی حسادت،سبزی عشق و رنگ طلایی بهتر خواهی و صعود ... همه رنگین کمان روح ما رو کامل می کنن و حتماً ضرورتی برای حضورشون وجود داشته که در هستی ما وجود یافتند.

/ 0 نظر / 7 بازدید