اهالی سفر

آدم های اهل سفر معاشرانی جذاب اند!

نه فقط چون دامنه  دیده ها و شنیده هایشان وسیع است .نه!

بلکه چون سلوک با دیگران را در مسیر های طولانی همراهی آموخته اند.

یادگرفته اند که با همه بجشوند بی طعنه و بی گلایه!

یاد گرفته اند در شرایط دشوار چون آب ،سیال و منعطف از سنگ های درشت و زمخت عبور کنند!

اهالی سفر خندان اند، خنده ای که از اعماق چاه پختگی اشان بر لبهایشان می تراود!

/ 0 نظر / 33 بازدید