روز بیست و چهارم

روز بیست و چهارم

امروز چنان باد قدرتمند و دلپذیری وزیدن گرفت که تمام آلودگی ها و کثافات را از سراسر شهر جارو کرد و با خودش برد. و آسمان ،پس از مدت ها ، دست و رو شسته و در اوج زلالی و شفافیت با شکوه تمام درخشید.

دلم می خواست ساعت ها و ساعت ها  فقط به آسمان و ابرهای کوچک گریز پایش نگاه کنم. گویی آرامشی وصف نشدنی وعمیق از این پهنای بی کران آبی، آرام آرام  جاری می شد و در جام چشمانم سرازیر  می شد.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید