روز بیست و سوم

روز بیست و سوم

برف که می بارد باید رفت. باید با آغوش باز به استقبال این دانه های  پاک و سفید رفت .باید این بسته های کوچک هدیه را که عشق خداوند را برایت به ارمغان آورده اند تحویل گرفت.

/ 0 نظر / 29 بازدید