تفکر مشابه

Quando tutti pensano nello stesso modo, nessuno pensa molto.

Walter Lippmann

 

وقتی همه به یک شیوه می اندیشند بدین معنی است که هیچکس به درستی فکر نمی کند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
م

ٍُُE giusto!

م

E giusto !