بیابان و گل نرگس؟!

بزرگی می گفت اگر زمانی از دست کسی ناراحت شدید ویا به شما بدی کرد به جای عصبانی شدن فقط کافیه به این فکر کنید که این آدم  محصول پیچیده ای از تربیت هایی است که خواسته و نا خواسته از خانواده یا محیطی که در آن رشد کرده دریافت کرده است .به قولی باید دید کتاب وجود این آدم در کودکی در کجا و توسط چه کسانی نوشته شده است . وقتی از این زاویه نگاه کنیم ناگهان خشم ما فروکش می کنه چون کاملا غیر منطقیه که  دربیابان برهوت انتظار دیدن گل نرگس داشته باشیم .

 

/ 0 نظر / 34 بازدید