روز سی ام

روز سی ام

پیرزن 73 سالی داشت.  با چشمانی مهربان و لبانی خندان در مسجد را باز کرد و با خوشروییِ دلنشین و در کمال ادب به خانم هایی که وارد می شدند خوش امد گفت. اخلاق خوشش چنان میدان مغناطیسی گسترده ایجاد کرده بود که ناخوداگاه دلت می خواست ساعت ها به صورت پر مهرش نگاه کنی و به حرفهای شیرینش گوش بدهی.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید