کلام احماقانه

Le sciocchezze che si fanno possono essere talvolta rimediate; quelle che si dicono sono irrimediabili.

A. Berthet

عملی که از روی حماقت سر می زند گاهی چاره پذیر است حال آنکه کلام احماقانه هرگز برگشت پذیر نیست.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید