رسول رحمت

ای رسول رحمت و ای ساقی محبت، طنین نام پر مهر توهنوز از پس  پرده ای به ضخامت 1400 سال تاریخ در گوشِ جان بشرمی پیچد ;و شور و عشقی می آفریند  وصف ناشدنی! چنانکه حافظ  شیراز در وصفت چنین می سراید:

ببوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
  

/ 0 نظر / 24 بازدید