برف

برف،سفیدِ سفید.سردِسرد.سبک ِسبک.عاشق سکوت لحظه بارشم.به گفته اخوان ثالث زمستان است سرها در گریبان است.

همه یقه های کتشون رو تا چشماشون بالا کشیدن و شال گردن ها رو محکم دور گردنشون پیچیدن.همه تند تند قدم بر می دارن تا زودتر از شر شلآب ها جاری توی خیابونا و فوران آب کثیف  از زیر چرخ ماشین های در حال حرکت فرار کنن.حتی پرنده ها هم نمی خوان با باز کردن نوکشون گرما از دست بدن. 

سکوت،حاکم روز های برفی زمستانه و ما همه رعایای گریزان این قدرت پر ابهتیم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شمع چمع

سکوت حاکم روز های برفی زمستانه خیلی زیباست.