صداقت در کار!

طرف کلی گیاه کاکتوس گذاشته جلوی مغازش یک کاغذ بزرگ هم بالاش نصب کرده به این مضمون:

حراج فقط همین امروز ،فقط 1000تومان

الان یک هفته است که از جلوی مغازش رد می شوم اما هنوز این حراج یک روزه تمام نشده! فکر کنم تقویمش را با مقیاس قیامت تنظیم کرده که هر روزش معادل 50 هزار سال دنیا می شه.

واقعا این همه صداقت در کار مثال زدنیه!

/ 0 نظر / 28 بازدید