عشق و اعتقاد

"عشق به انسان را تابع نوع اعتقاد کردن، خیانت به انسان است چرا که اگر حقِ زندگی را تابع نوع اعتقاد کنیم هرگز کشتار به پایان نخواهد رسید. و تا کشتار به پایان نرسد، نوع یگانه ایی از اعتقاد ظهور نخواهد کرد. این مثل فهمیدن معنای سرود رودخانه است؛ مثل شنیدن رنگ سبز شالیزارهای شمال و مثل خواندن کتاب شب در برف."
 
(نادر ابراهیمی)
/ 0 نظر / 67 بازدید