روح مرتعش

گاهی حس می کنی  سیم های دلت در میان جریان پر تلاطم رودخانه ای پر خروش بسته شده اند و سر انگشتان پر قدرت امواج خروشان ، هرز گاهی ،ضربه هایی تند اما موزون و هماهنگ بر روحت می نوازند.. حس عجیبی است. دردی شیرین. زخمی دلپذیر.اشکی طرب انگیز.

/ 1 نظر / 5 بازدید
م.ع.ا

از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست. کتاب "پیوند", نوشته "اوشو"