تکنولوژی

La tecnologia è governata da due tipi di persone: quelli che gestiscono cose che non possono capire e quelli che capiscono cose che non possono gestire

Mike Trout 

  قلمرو تکنولوژی را دو گروه  اداره می کنند:کسانی که چیزهایی را که نمی فهمند اداره می کنند و دسته دیگر کسانیند که  قادر به اداره چیزهایی  که می فهمند ,نیستند.

/ 1 نظر / 7 بازدید

در زندگي تو هر چيزي زاييده شعور تو است. اگر آگاهي‏ات دگرگون شود، محصولات و فرزندان آن هم دگرگون مي‏شوند. خوبي و بدي، بيماري و شفا، رنج و راحتي، فقر و ثروت، ضعف و قدرت، كوچكي و بزرگي و همه مظاهر زندگي و مرگ ناشي از نوع و فرم شعور است. خداوند بواسطه آنچه در ذهن و قلب توست، با تو رفتار مي‏كند، از تو مي‏گيرد و به تو مي‏بخشد.