دماغ پینوکیو

دروغ می گوییم. دروغ می شنویم. گاهی ادعاهای دروغ می کنیم ادعاهایی بزرگ، بسیار بزرگ و در ظاهر فریبنده. گاهی آنقدر با گستاخی بر دروغمان اصرار می کنیم که خودمان هم باورمان می شود که صحت دارد. نفسهایمان بوی تعفن دروغ گرفته است.  

تصور کنید اگر قرار بود با هر دروغی دماغی به بلندی پینوکیو پیدا می کردیم اکنون دنیا تبدیل شده بود به انبار چوب هایی که از درختان دروغ ما سر بر آورده اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید