و اما باز هم...

و اما باز هم چند جمله زیبا:

سعی کن در زندگی مثل زودپز باشی; یعنی در اوج جوش آوردنت سوت بزنی.

ارزش عمیق هرکس به اندازه ی حرفهاییست که برای... نگفتن دارد!

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی.

/ 3 نظر / 6 بازدید
م.ع.ا

و جمله ای شاید؟! مهم : همیشه دلیل شادی دیگران باشیم نه قسمتی از شادی آنها و همیشه قسمتی از غم دیگران باشیم نه دلیل غم آنها.

doost

baaaaaaaaaaaaaaaaaah che esme khoobi vase veblaget gozashti[دست]