روز بیست و نهم

پاییز که می رسد، نسیم پاییزی که وزیدن می گیرد، درختان که سفره رنگارنگ برگهای خود را بر زمین می گسترند ، قلبت را لطافتی ناب در بر می گیرید  و جانی نو در رگ های روحت جاری می شود!

/ 0 نظر / 29 بازدید