مبارزه با خود

Non possiamo vincere una sfida contro noi stessi. L'avversario ci conosce troppo bene, e non è mai leale.

 Gian Piero Lepore.

درصحنه مبارزه با خود ما اغلب فرد برنده نیستیم زیرا رقیب ،ما را "خیلی"خوب می شناسد و این  اصلا جوانمردانه نیست.

/ 0 نظر / 4 بازدید