آسمان خراش

الحق که "آسمان خراش" اسم خیلی برازنده ای برای این ساختمان های سیمانی و درازه که هرجای شهر مثل قارچ های سمی رشد کردند. دیروز  از اتوبانی رد می شدم که تا چند وقت پیش دور تا دورش فضای باز زیبایی بود و به راحتی می شد رشته  کو های البرز را در پس زمینه اش دید. در طول مسیر همینطور که داشتم به کوه ها ی زیبایی که ابرها قله هاشون را در آغوش گرفته بودند نگاه می کردم  و لذت می بردم ناگهان احساس کردم یه چیز نامتعارف و بی قواره ای پرید وسط این لذت بصری وبدجوری نگاهم را خراش داد.

 بلَه درست حدس زدید. آن چیزی نبود به جز یک "آسمان خراش" دراز و لق لقوی خاکستری که با آن ظاهر بی ریختش از وسط خانه های یک یا دو طبقه مثل علف هرز بیرون زده بود و بدجوری به صورت آبی آسمان چنگ انداخته بود!

/ 0 نظر / 27 بازدید