زمان

زمان،بهترین تحلیل گر رفتار انسان هاست.بهترین محک آدمها،بهترین رو کننده دست ها و بهترین پرده بردار چهره هاست.دیگه کاملا به یقین رسیدم که زمان معیار محک کلام افراده .گاهی همین زمان پنبه آدمها رو بدجوری می زنه ،طوری رفتارشون ریزریز می شه که دیگه چیزی برای پنهان کاری نمی مونه.همه ،این بی صبری و گذران بودن زمان را تقبیح می کنن. من هم از بعضی جهات کاملاً موافقم و این عبور سریع، من رو هم به خاطر از دست رفتن اجتناب ناپذیر بعضی فرصت ها ناراحت می کنه اما در عین حال عاشق دست تحلیل گر زمانم دستی که ادعاها ،کذب ها ،خودخواهی ها ،لبخند های ظاهری و خیلی جنبه های پنهانی یا عمدا پنهان شده دیگر ما رو آشکار می کنه

 

/ 1 نظر / 6 بازدید