خلوت دل

هركه با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود

تغییر

ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﯽ، ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 117 بازدید
مهر 97
1 پست
خرداد 97
1 پست
اسفند 96
3 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
2 پست
آذر 96
2 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
5 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
5 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
11 پست
خرداد 89
3 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 81
2 پست
همه_چیز
97 پست
خدا
55 پست
روانشناسی
16 پست
همه_چی
1 پست
روز_شمار
34 پست
شعر
50 پست
عشق
17 پست
italiano
20 پست
داستان
7 پست
واگویه
3 پست
کتاب
6 پست
آرامش
7 پست
جو
1 پست
آغاباجی ( یه جا بجا همه جا )
ایدی کانال تلگرام @aghabaji (منتظر حضور گرمتان هستیم)