نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸۸/٢/٢۸

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona... e nessuno sa il perchè. 

> Albert Einstei

 

زمانی که همه چیز را می دانیم اما چیزی عمل نمی کند ،با نظریه مواجه ایم.و زمانی که همه چیز کار می کند اما هیچکس نمی داند چرا، در این صورت با عمل روبرو هستیم.به همین دلیل نظریه و عمل را با هم ترکیب می کنیم:

 

هیچ چیز عمل نمی کند و هیچکس نمی داند چرا.

 


 

آلبرت انیشتن  
کلمات کلیدی :کلام بزرگان و کلمات کلیدی :italiano