نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٦/۱

آنکس که بداند و بداند که بداند

اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 

 آنکس که بداند و نداند که بداند

بیدارش نمایید که بس خفته نماند

   

آنکس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

  

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

 

درکشورما وضع چنین است بدانید

آنکس که بداند و بداند که بداند

باید برود غازبه کنجی بچراند

 

آنکس که بداند و نداند که بداند

بهتر برود خویش به گوری بتپاند

 

آنکس که نداند و بداند که نداند

با پارتی و پول خر خویش براند

   

آنکس که نداند و نداند که نداند

برپست ریاست ابدالدهر بماند

 

 

 

 
کلمات کلیدی :شعر