نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۳

_ادمها دو دسته شده اند
یا آن ها که نصیحت می کنند و دور می شوند
یا آن ها که دور می شوند و نصیحت می کنند

                                            متفکرمتفکرمتفکرمتفکر

_هر وقت ذهنی به کار افتاده
قلبی خسته است

 

یولاین نقاشی مقام اول را در یکی از مسابقات کودکانه آناتومی
با عنوان "بدن من" کسب کرده است جالبه نه؟!؟!؟
کلمات کلیدی :کلام بزرگان