نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩

 
مدت هاست که کلمات دیگر محتوای خودشان را از دست دادند. تبدیل شدند به لیوانهایی خالی و پوشیده از آثار انگشت کسانی که آنها را با لبها و قلمهایشان بارها و بارها  و با مقاصد گوناگون لمس کرده اند. هر بار این لیوانهای  خالی  و  دستمالی شده  را به امید اثر بخشی به هم هدیه می دهیم اما دربغ که نمی دانیم حباب خالی هیچ مجالی برای نفوذ به اعماق ندارد .  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                          
   می خوام اگر ممکن است  کلمات زیر رابر اساس الویت  و اهمیتی که براتون دارند مرتب کنید:
 
                                                               مسولیت_عشق_اعتماد_دانش_باورها_صداقتکلمات کلیدی :همه چیز