نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٥

گاهی حس می کنی  سیم های دلت در میان جریان پر تلاطم رودخانه ای پر خروش بسته شده اند و سر انگشتان پر قدرت امواج خروشان ، هرز گاهی ،ضربه هایی تند اما موزون و هماهنگ بر روحت می نوازند.. حس عجیبی است. دردی شیرین. زخمی دلپذیر.اشکی طرب انگیز.
کلمات کلیدی :آرامش