نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱

تصمیم و انتخاب دو فرایند بسیار سخت و انرژی برهستند که گاهی  دمار از روزگار آدم در می آورند. اما چاره ای نیست باید انتخاب کرد. باید انتخاب کنم. شمارش معکوس آغاز شدند.
کلمات کلیدی :همه چیز