نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/٥/۱

Tutti sanno che una cosa e' impossibile da realizzare, finche' arriva uno sprovveduto che non lo sa
e la inventa.

Albert Einstein

همیشه همه می دانند که ابداع چیزی غیر ممکن است تا اینکه ناگهان سر و کله فردی بی خبر از همه جا پیدا می شود و آن را اختراع می کند.
کلمات کلیدی :کلام بزرگان