نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/٢٥

آفتاب تندی است. احساست را گم کرده ای. سرگردانی. چشمانت به سرعت به چپ و راست در جستجوی چیز گم شده ای در تکاپو هستند.تنفست به شماره افتاده. سرگردانم. احساسم  را گم کرده ام. روحم را گم کرده ام.آفتاب بسیار تندی است.
کلمات کلیدی :همه چیز