نویسنده : ش. خان سفید ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٥

قضاوت کردن ادما چقدر راحت شده تو این دوره زمونه. هرکسی از ظن خود یار ما می شه. در حالیکه واقعیت چیز دیگریست.تمجیدت می کنن. محکومت می کنن. مطلع،بی روح و سنگدل، دقیق، مغرور یا خود خواه می نامندت.

 تو چیزهایی  می دونی که دیگران از ان بی خبرند. و قضاوت های گاه ساده لوحانه و از روی نا گاهی آنان لبخندی حاکی از تاثر و تمسخر را بر لبانت می اره.

خیلی هوس کردم یه چند روزی با خودم خلوت کنم. خودم و خودم و خودم.
کلمات کلیدی :همه چیز